POSTŘEHY
Z IRSKA
Karel Tampier

Tento nesmělý pokus o internetovou knihu věnuji své milé
irofilní ženě. KTOBSAH:

REPORTÁŽE Z CEST:
2011     2012     2013

Odkazy jsou červeně,
otevře se nové okno.

Česká Lípa, květen 2015